Czym jest XMAG2?

A) kulki stalowe niklowane o średnicy 12.7 mm.

B) pałeczki o długości 27 mm i maksymalnej średnicy 7.2 mm tak jak w (GEOMAG-u) składające się z dwóch niezwykle silnych magnesów neodymowych umieszczonych na końcach rozdzielonych stalową szpilką. Całość pokryta jest warstwą z tworzywa sztucznego w czterech kolorach.

XMAG2 łączy stalowe kuleczki i magnetyczne pałeczki dzięki przyciągającym siłom magnetycznym.

Gdy przysuniemy kulkę do końca pałeczki umieszczony w niej magnes przyciągnie ją tworząc mocne połączenie. Dzięki niemu oraz przemyślnej konstrukcji pałeczka może być ukierunkowana z pełną dowolnością 360° wokół kulki.

XMAG2 pozwala stworzyć nieograniczoną liczbę kształtów, począwszy od prostych figur geometrycznych a na skomplikowanych konstrukcjach skończywszy. Dzięki niemu możesz zbudować dosłownie wszystko. Najprostszym podstawowym zamkniętym elementem wykonanym z XMAG2 jest trójkąt. Możesz, więc najpierw tworzyć drobne komponenty, a potem łączyć je w coraz bardziej skomplikowane obwody.

XMAG2 został zaprojektowany by rozwijać inteligencję, wyobraźnie i zdolności twórcze, ale dzięki niemu ćwiczysz także zręczność dłoni. Nie jest to jedyna zaleta tego fantastycznego produktu. XMAG2 to znakomita forma rozrywki i spędzania wolnego czasu, pozwalającą stworzyć różnorodne formy i kształty, modele spektakularnych budowli architektonicznych, cząsteczek chemicznych, figur geometrycznych.

Magnetyzm stosowany dziś w wielu dziedzinach życia wykorzystany został także w tej niezwykłej zabawce. Pałeczki i kulki są podstawowymi elementami do tworzenia kompozycji modułowych, które mogą być składane bez użycia żadnego typu materiału łączącego dzięki zastosowaniu obwodów magnetycznych. Najwyższa jakość uzyskiwana dzięki użyciu najnowocześniejszych technologii sprawia, że XMAG2 znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Jednak esencją XMAG2 jest zabawa w szerokim tego słowa znaczeniu. Będąc samą dla siebie celem, taka aktywność jest postrzegana przez Kanta jako pokrewna estetyce. W tym rozumieniu zabawa umożliwia w każdym wieku umacnianie zdolności manualnych i intelektualnych.

Zabawki typu XMAG2 są popularne obecnie na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych ich potencjał edukacyjny został zauważony do tego stopnia, że przeprowadzono serie poważnych badań naukowych mających za zadanie ustalić wartość wprowadzenia tego typu rozwiązań do szkół. Celem badaczy było sprawdzenie hipotezy czy i do jakiego stopnia systemy zabawek magnetycznych takich jak XMAG2 mogą być stosowane jako narzędzia służące do nauki przedmiotów i dziedzin, które są częścią programów instytucji artystycznych. Skupiono się tu na architekturze, projektowaniu wnętrz i konstrukcji przestrzennych. Eksperymenty prowadzono na grupach studentów uczęszczających na warsztaty sztuki graficznej i sztuki tkanin, oraz studiujących sztukę dekoracji obrazkowej. Osoby badane podzielono na dwie grupy. Pierwsza, której podano tylko podstawowe informacje na temat XMAG2. Dostarczona informacja zawierała tylko proste uwagi o tym, że każda pałeczka zawiera na końcach magnesy o przeciwnych biegunach - fakt, który pozwala zweryfikować fenomen magnetycznego przyciągania i odpychania. Druga, której dostarczono większej ilości informacji. Wyjaśniono, że podstawową komórką jest pięciokąt, który z kolei tworzy się z trójkątów równobocznych, po czym proszono studentów o skonstruowanie na przykład dwudziestościanu.
W pierwszej grupie zaobserwowano, iż najpierw studenci zaspokajają swoją ciekawość, poznają zasady działania zabawki. Następnie zaczynają tworzyć kompozycje dwuwymiarowe. Kolejnym etapem jest tworzenie systemów dynamicznych gdzie tworzenie modeli jest często wspomagane poszukiwaniem specyficznych kombinacji kolorystycznych, możliwych dzięki pałeczkom w różnych kolorach. W trakcie zabawy w miarę nabierania zręczności uczniowie nabywają większej sprawności manualnej a kompozycje stają się bardziej wyraziste. W poszukiwaniu idealnych oraz symetrycznych form studenci pogłębiają swą wiedzę na temat magnetyzmu, dochodzą do odkrycia zamkniętego obwodu i związanych z nim praw fizyki
W drugiej grupie obserwowano postępy poszczególnych studentów, z których każdy oczywiście wykona ćwiczenie w swoim czasie określonym jego zdolnościami i sposobem podejścia do tematu, możliwe jest uzyskanie znacznej wiedzy o ich możliwościach. Ciekawym eksperymentem jest postawienie uczniom zadania policzenia trójkątów i kulek użytych przy konstruowaniu danej bryły, bowiem w badaniach okazuje się, że niektórzy są w stanie odpowiedzieć na to pytanie bez demontażu modelu, podczas gdy inni rozkładają bryłę. W metodzie tej należy omówić pojęcie obwodu magnetycznego, komentując interesujące efekty na polu bardzo złożonych figur, oraz wskazać różnicę między wagą spoczynkową a magnetyczną, szczególnie ze względu na fakt, że ta druga w powszechnym rozumieniu jest uważana za mniej pewną. W dalszym ciągu ćwiczenia warto dostarczyć kolejnych informacji o materiałach magnetycznych.

Amerykańscy nauczyciele biorący udział we wspomnianych eksperymentach komentowali ich wyniki pozytywnie zwracając szczególną uwagę na fakt, że zabawa, jeśli zostanie odpowiednio zaplanowana, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli udostępnia możliwość odkrywania nowych i często pomijanych sposobów prowadzenia procesu edukacyjnego. Tak w przeszłości, jaki i obecnie podstawowy problem edukacyjnego dialogu zawiera się w decyzjach strategicznych podejmowanych przez nauczyciela w stosunku do uczniów. Jeśli kształcenie ma oznaczać działanie dla celów intelektualnego, etycznego i społecznego rozwoju osobowości pojedynczego studenta, to nauka poprzez zabawę w każdym wieku jest metodą, którą szkoła powinna rozważyć. Nie każda gra ma taką samą wartość edukacyjną, i oczywiście nie cały proces edukacyjny powinien odbywać się poprzez granie w różne gry. Jednakże to, co zabawa oferuje, to środek, klucz do interpretacji rozwoju indywidualnego umożliwiający rozpoznanie własnej tożsamości i rozwój własnych skłonności poprzez swobodne ich wyrażanie. Nauczyciel nie powinien dostarczać gotowych rozwiązań, lecz raczej uczyć jak rozwiązywać problemy, zdobywać odpowiednie narzędzia i je doskonalić, do czego XMAG2 może być znakomitą pomocą.
Na postawie powyższych obserwacji nie trudno dowieść, że XMAG2, postrzegany poprzez swoje cechy charakterystyczne jako "zabawka umysłowa" zdolna do stymulacji mózgu, może być stosowany jako użyteczne narzędzie nauczania. Swoboda zabawy dla czystej przyjemności uwalnia ucznia od ciężaru zobowiązania, uwalnia ukryte pokłady kreatywności, które z kolei warunkują skuteczniejsze przyswajanie wiedzy. XMAG2 aktywuje skłonności do badań i analiz, jednocześnie wpływając pozytywnie na zdolności manualne i poszerzając wiedzę o nowe dziedziny. Jest to także urozmaicenie w nauce, które sprawia, że dzieci chętniej i łatwiej przyswajają nowe informacje.

Zabawa przy użyciu systemów typu XMAG2 stymuluje ciekawość i zdolności badawcze dla celów poznawczych i kreatywności. W odniesieniu do specyficznego zastosowania pomocy naukowej można podejść do XMAG2 inaczej: analizując jego formę, w szczególności formę geometryczną, tworząc trójwymiarowe modele w poszukiwaniu zasad kompozycyjnych i zrozumienia złożoności morfologicznej struktur geometrycznych. Głównym jest nauczanie zrozumienia struktur właściwych dla danych form, które składają się na system zależności geometrycznych, a które z kolei nie zawsze są dostrzegalne na pierwszy rzut oka. Nauczanie postrzegania przestrzeni i tego, co się w niej znajduje poprzez eksplorację i analizę jest podstawą nauki projektowania. Celem jest wypracowanie umiejętności rozumienia aranżacji przestrzeni, identyfikowanie ukrytych struktur, analizowanie ich i tworzenie nowych, odpowiednich do założeń projektu. Utworzenie modułu trójkąta równobocznego będącego podstawową formą konstrukcyjną XMAG2 pozwala na dalsze tworzenie sześciokątów i innych niedeformowalnych figur płaskich na planie trójkąta (gwiazd sześciokątnych itp.) Przejście z figur płaskich do brył opiera się na układaniu trójkątów równobocznych w formy czterościenne, podstawowy model dla wielu trójwymiarowych przedstawień. Natychmiast nasuwa się tu odniesienie do pięciu stałych Platona, reprezentujących elementy składowe wszechświata, które zawierają czworościan rozumiany jako symbol i podstawowy składnik ognia. System typu XMAG2 pozwala także stworzyć prawie wszystkie regularne figury wielościenne: od pięciu stałych Platona poprzez wielościany Archimedesa, aż do gwiezdnych wielościanów projektowanych przez Piero della Francesca, Leonarda, Paolo Uccello i Luci Pacioli, którzy dociekali ich struktur niezwykle ciekawych z punktu widzenia ich wartości geometrycznych tak bardzo, że od starożytności uważa się je za symbole harmonii i ideału. Z tego powodu pozostają one w sferze zainteresowania nauk odnoszących się do wiedzy z dziedzin geometrii i projektowania, szczególnie w odniesieniu do zrozumienia ile i jakie zależności istnieją pomiędzy badaniami naukowymi, kreatywnością artystyczną i zwykłą zabawą.

Ponadto, poznając "sekrety" zabawy połączeniami w XMAG2 w sferze projektowania można także wymyślać nowe formy, w szczególności bryły oparte na modułach trójkątnych: od cztero- do wielościanów. Z kolei na polu geometrii opisowej możemy badać, poprzez tworzenie modeli, pojęcia takie, jak: nachylenia płaszczyznowe, punkt obrotu, oś obrotu, kąty, tworzenie powierzchni sferycznych, wiązki linii, kierunek linii i płaszczyzn, rzuty centralne i równoległe itd.

XMAG2 może podsuwać wskazówki, co do poznawania metod działań twórczych i wyrażania procesu projektowania względem projektowanego obiektu, rozwija zainteresowania, poszerza wiedzą. Sprzyja też, co jest niesamowicie interesujące z punktu widzenia nauczyciela, tworzeniu się zależności między różnymi naukami, takimi jak Fizyka Magnetyczna, Geometria i jej zastosowania w Matematyce, Statystyce i Dynamice, Chemii, Projektowaniu, Historii Sztuki i Filozofii. Oferuje możliwość obserwacji faktu, że kreatywność nie ma nic wspólnego ze spontaniczną, epizodyczną, przypadkową i nieprzemyślaną kreacją. Jego wkładu w edukację nie można przecenić.

ZASTOSOWANIA EDUKACYJNE

XMAG2 jest niezastąpiony dla uczących się dzieci, gdyż pozwala na zrozumienie zagadnień z dziedziny matematyki, chemii czy fizyki. Pozwala na konstruowanie brył przestrzennych z zakresu geometrii jak również modelowanie wiązań cząsteczkowych w ramach ćwiczeń z chemii. Świetnie nadaje się dla wszystkich dzieci, w tym również tych wykazujących problemy w szkole, bowiem dodatkowo stymuluje rozwój koordynacji ruchowej oraz daje pożywkę młodej rozwijającej się wyobraźni.

ZASTOSOWANIA TECHNICZNE

XMAG2 pozwala konstruować dowolne obiekt architektoniczne jak np. Wieża Eiffel'a, Wilki Mur Chiński, Most Golden Gate czy Pałac Kultury. Twoje możliwości są nieograniczone, puść, więc wodze wyobraźni i realizuj swoje własne projekty. Zaskoczy cię ich wytrzymałość, funkcjonalność i estetyczny wygląd. XMAG2 pozwoli Ci na wiele eksperymentów w zakresie technik konstrukcyjnych dając Twej wytrwałości i wyobraźni nagrodę w postaci zachwycających efektów wizualnych.

ZASTOSOWANIA DEKORACYJNE

Od teraz nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych, XMAG2 pozwoli Ci stworzyć niepowtarzalne kształty i skonstruować dowolne obiekty, jednym słowem wszystko to, o czym zamarzysz. Możesz je wykorzystać dekorując swoje mieszkanie czy biuro. XMAG2 nada kształt Twoim pomysłom i wprowadzi je prosto do Twego domu.

ZASTOSOWANIA W MEDYCYNIE

XMAG2 ma także wiele zastosowań wspomagających zdrowie.
W pediatrii XMAG2 można stosować jako znakomite narzędzie stymulacji zdolności manualnych dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wspomaga koordynację ruchową oraz rozwija nowe zainteresowania dziecka.

Jest niezastąpioną pomocą w leczeniu reumatologii, oraz rehabilitacji zaburzeń ruchowych poprzez ćwiczenia rąk.

Fizjoterapia z XMAG2 wspomaga leczenie zaburzeń motorycznych po wypadkach i urazach stymulując pacjenta do większego zaangażowania w ćwiczenia

ZASTOSOWANIA W PSYCHOLOGII

XMAG2 stosowany jest z dużym powodzeniem w postępowaniu w przypadkach klinicznych, jak również u ludzi z zespołem Downa.
Znajduje także zastosowanie u dzieci z ADHD, oraz u dzieci autystycznych. Wspomaga rozwój inteligencji. Jest idealną formą relaksacji i odstresowania się.

XMAG2 ożywia zdolności twórcze i wyobraźnię przestrzenną. Rozwija zdolności manualne oraz wyczucie proporcji i pozwala na sprawdzenie swoich umiejętności konstruktorskich oferując ogromną liczbę możliwych kształtów oraz ich transformacji. Dzięki XMAG2 w prosty i niezwykle spontaniczny sposób doświadczysz w praktyce podstawowych praw przyrody w zakresie fizyki i geometrii jak również zapoznasz się z prostymi zależnościami i zasadami obowiązującymi w chemii, inżynierii i architekturze. Ale to nie wszystko! XMAG2 znakomicie trafia również w gusta najpoważniejszych osób - managerów i profesjonalistów - którzy odnajdą w jego geometrycznej doskonałości środek łagodzący stres. XMAG2 został także doceniony przez ludzi starszych gdyż poza jego wartościami czysto rozrywkowymi wspomaga ona zachowanie dobrego zdrowia stymulując krążenie krwi, jaki i odmładzając mózg przez pobudzanie go do pracy. XMAG2 jest, więc produktem wielu zalet, nie tylko formą spędzania wolnego czasu czy dobrym pomysłem na wspólną zabawę z rodziną, ale także pomocą w wielu dziedzinach życia.

Przejdź do koszyka
Xmag.pl
Internet Explorer Niezmiernie nam przykro, lecz nasza strona https://xmag.pl nie wspiera już Internet Explorer'a. Proszę zaktualizować przeglądarkę na Mozilla Firefox, Microsoft Edge albo Google Chrome.
help_outline Pomoc

Formularz kontaktowy indeterminate_check_box

Preferowana forma kontaktu

Google maps Facebook Youtube